FANDOM


(Romaji)
m (Lyrics)
Line 13: Line 13:
 
==Lyrics==
 
==Lyrics==
 
===Romaji===
 
===Romaji===
<span style="color:green;">orecchi no atama nani haitteru </span>
+
<span style="color:green;">orecchi no atama nani haitteru </span><br />
+
<span style="color:green;">amedama CANDY CHOCOLATE </span><br />
<span style="color:green;">amedama CANDY CHOCOLATE </span>
+
<span style="color:green;">otto sore dake jyanai mon ne </span><br />
 
<span style="color:green;">otto sore dake jyanai mon ne </span>
 
 
 
<span style="color:green;">dekkai yume mo haiiteru</span>
 
<span style="color:green;">dekkai yume mo haiiteru</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">sekai seifuku Reborn massatsu </span><br />
<span style="color:green;">sekai seifuku Reborn massatsu </span>
+
<span style="color:green;">SOFT CREAM tabe houdai da </span><br />
+
<span style="color:green;">I-Pin nakasu </span><br />
<span style="color:green;">SOFT CREAM tabe houdai da </span>
+
<span style="color:coral;">''Lambo, dame!''</span><br />
+
<span style="color:green;">Gokudera kettobasu</span><br />
<span style="color:green;">I-Pin nakasu </span>
+
<span style="color:red;">''fuzakeruna''</span><br />
+
<span style="color:green;">shishibabaa acchi ike </span><br />
<span style="color:coral;">''Lambo, dame!''</span>
 
 
<span style="color:green;">Gokudera kettobasu</span>
 
 
<span style="color:red;">''fuzakeruna''</span>
 
 
<span style="color:green;">shishibabaa acchi ike </span>
 
 
 
<span style="color:brown;">''watashi wa gaki ga kirai yo''</span>
 
<span style="color:brown;">''watashi wa gaki ga kirai yo''</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">ima ni miteiru mou sugu orecchi no tenka </span><br />
<span style="color:green;">ima ni miteiru mou sugu orecchi no tenka </span>
 
 
 
<span style="color:green;">Reborn nante buttobasu</span>
 
<span style="color:green;">Reborn nante buttobasu</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">orecchi no onaka itsumo harapeko </span><br />
<span style="color:green;">orecchi no onaka itsumo harapeko </span>
+
<span style="color:green;">SOUMEN CROQUETTE HAMBURGER </span><br />
+
<span style="color:green;">otto DESSERT ni budou damon ne </span><br />
<span style="color:green;">SOUMEN CROQUETTE HAMBURGER </span>
 
 
<span style="color:green;">otto DESSERT ni budou damon ne </span>
 
 
 
<span style="color:green;">MAMA no gohan saikou da</span>
 
<span style="color:green;">MAMA no gohan saikou da</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">BOSS ni shuunin Reborn bokoboko </span><br />
<span style="color:green;">BOSS ni shuunin Reborn bokoboko </span>
+
<span style="color:green;">BOVINO FAMILY sekai ichi </span><br />
+
<span style="color:green;">I-Pin soko doke</span><br />
<span style="color:green;">BOVINO FAMILY sekai ichi </span>
+
<span style="color:coral;">''Lambo nani suru no''</span><br />
+
<span style="color:green;">Gokudera dekobin</span><br />
<span style="color:green;">I-Pin soko doke</span>
+
<span style="color:red;">''ataru ka kono yarou''</span><br />
+
<span style="color:green;">shishibabaa kinishinai</span><br />
<span style="color:coral;">''Lambo nani suru no''</span>
 
 
<span style="color:green;">Gokudera dekobin</span>
 
 
<span style="color:red;">''ataru ka kono yarou''</span>
 
 
<span style="color:green;">shishibabaa kinishinai</span>
 
 
 
<span style="color:brown;">''shi shi mukou wo ite''</span>
 
<span style="color:brown;">''shi shi mukou wo ite''</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">ima ni mite iru mou sugu orecchi no sekai </span><br />
<span style="color:green;">ima ni mite iru mou sugu orecchi no sekai </span>
 
 
 
<span style="color:green;">Reborn nante buttobasu</span>
 
<span style="color:green;">Reborn nante buttobasu</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">''datte tabemon ga ippai aru kara'' </span><br />
<span style="color:green;">''datte tabemon ga ippai aru kara'' </span>
+
<span style="color:green;">''amedama taberu taberu'' </span><br />
+
<span style="color:green;">''agenai mon ne'' </span><br />
<span style="color:green;">''amedama taberu taberu'' </span>
+
<span style="color:green;">''chotto mattete ne'' </span><br />
+
<span style="color:green;">''Lambo-san ne ''</span><br />
<span style="color:green;">''agenai mon ne'' </span>
+
<span style="color:green;">''mou sugu Reborn bokoboko ni shita ne'' </span><br />
+
<span style="color:green;">''BOVINO FAMILY wa ne ''</span><br />
<span style="color:green;">''chotto mattete ne'' </span>
 
 
<span style="color:green;">''Lambo-san ne ''</span>
 
 
<span style="color:green;">''mou sugu Reborn bokoboko ni shita ne'' </span>
 
 
<span style="color:green;">''BOVINO FAMILY wa ne ''</span>
 
 
 
<span style="color:green;">''bosu ni naru damon ne''</span>
 
<span style="color:green;">''bosu ni naru damon ne''</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">sekai seifuku Reborn shunsatsu </span><br />
<span style="color:green;">sekai seifuku Reborn shunsatsu </span>
+
<span style="color:green;">mou orecchi ni kanau yatsu inai </span><br />
+
<span style="color:green;">I-Pin...</span><br />
<span style="color:green;">mou orecchi ni kanau yatsu inai </span>
+
<span style="color:coral;">''gyouza kempo!''</span><br />
+
<span style="color:green;">Gokudera...</span><br />
<span style="color:green;">I-Pin...</span>
+
<span style="color:red;">''ROCKET BOMB da!''</span><br />
+
<span style="color:green;">shishibabaa...</span><br />
<span style="color:coral;">''gyouza kempo!''</span>
 
 
<span style="color:green;">Gokudera...</span>
 
 
<span style="color:red;">''ROCKET BOMB da!''</span>
 
 
<span style="color:green;">shishibabaa...</span>
 
 
 
<span style="color:brown;">''chotto, ushi no ansatsu wa doko ni itta toshitano?''</span>
 
<span style="color:brown;">''chotto, ushi no ansatsu wa doko ni itta toshitano?''</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">ima ni mite iru mou sugu orecchi no tenka </span><br />
<span style="color:green;">ima ni mite iru mou sugu orecchi no tenka </span>
 
 
 
<span style="color:green;">Reborn nante buttobasu mon neeee......</span>
 
<span style="color:green;">Reborn nante buttobasu mon neeee......</span>
   
 
===English===
 
===English===
<span style="color:green;">What is inside my head </span>
+
<span style="color:green;">What is inside my head </span><br />
+
<span style="color:green;">Toffee ball, candy, chocolate </span><br />
<span style="color:green;">Toffee ball, candy, chocolate </span>
+
<span style="color:green;">Of course not only those </span><br />
 
<span style="color:green;">Of course not only those </span>
 
 
 
<span style="color:green;">There is also a big dream</span>
 
<span style="color:green;">There is also a big dream</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">Conquer the world, obliterate Reborn </span><br />
<span style="color:green;">Conquer the world, obliterate Reborn </span>
+
<span style="color:green;">Eat soft cream as much as I like </span><br />
+
<span style="color:green;">I-Pin will cry</span><br />
<span style="color:green;">Eat soft cream as much as I like </span>
+
<span style="color:coral;">''Lambo, stupid!''</span><br />
+
<span style="color:green;">Gokudera will be ignored</span><br />
<span style="color:green;">I-Pin will cry</span>
+
<span style="color:red;">''Like it's possible''</span><br />
+
<span style="color:green;">Shoo shoo hag, go there</span><br />
<span style="color:coral;">''Lambo, stupid!''</span>
 
 
<span style="color:green;">Gokudera will be ignored</span>
 
 
<span style="color:red;">''Like it's possible''</span>
 
 
<span style="color:green;">Shoo shoo hag, go there</span>
 
 
 
<span style="color:brown;">''I hate kids''</span>
 
<span style="color:brown;">''I hate kids''</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">Right now, as I see it, it's soon to be my world </span><br />
<span style="color:green;">Right now, as I see it, it's soon to be my world </span>
 
 
 
<span style="color:green;">Even Reborn will be knocked out</span>
 
<span style="color:green;">Even Reborn will be knocked out</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">My stomach is always hungry </span><br />
<span style="color:green;">My stomatch is always hungry </span>
+
<span style="color:green;">Soumen, croquette, hamburger </span><br />
+
<span style="color:green;">And grapes for dessert </span><br />
<span style="color:green;">Soumen, croquette, hamburger </span>
 
 
<span style="color:green;">And grapes for dessert </span>
 
 
 
<span style="color:green;">Mama's meals are the best</span>
 
<span style="color:green;">Mama's meals are the best</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">Boss' orders, to defeat Reborn </span><br />
<span style="color:green;">Boss' orders, to defeat Reborn </span>
+
<span style="color:green;">Bovino Family is number one in the world </span><br />
+
<span style="color:green;">I-Pin, move there</span><br />
<span style="color:green;">Bovino Family is number one in the world </span>
+
<span style="color:coral;">''Lambo, what are you doing''</span><br />
+
<span style="color:green;">Gokudera will be rugged</span><br />
<span style="color:green;">I-Pin, move there</span>
+
<span style="color:red;">''Like you can, you brat''</span><br />
+
<span style="color:green;">Shoo shoo hag, I don't care</span><br />
<span style="color:coral;">''Lambo, what are you doing''</span>
 
 
<span style="color:green;">Gokudera will be rugged</span>
 
 
<span style="color:red;">''Like you can, you brat''</span>
 
 
<span style="color:green;">Shoo shoo hag, I don't care</span>
 
 
 
<span style="color:brown;">''Shoo shoo, go over there''</span>
 
<span style="color:brown;">''Shoo shoo, go over there''</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">Right now I see it, it's soon to be my world </span><br />
<span style="color:green;">Right now I see it, it's soon to be my world </span>
 
 
 
<span style="color:green;">Even Reborn will be knocked out</span>
 
<span style="color:green;">Even Reborn will be knocked out</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">''But there's a lot of food'' </span><br />
<span style="color:green;">''But there's a lot of food'' </span>
+
<span style="color:green;">''Do you want toffee ball, toffee ball'' </span><br />
+
<span style="color:green;">''I won't give you'' </span><br />
<span style="color:green;">''Do you want toffee ball, toffee ball'' </span>
+
<span style="color:green;">''Just wait okay'' </span><br />
+
<span style="color:green;">''Lambo-san will defeat Reborn soon'' </span><br />
<span style="color:green;">''I won't give you'' </span>
 
 
<span style="color:green;">''Just wait okay'' </span>
 
 
<span style="color:green;">''Lambo-san will defeat Reborn soon'' </span>
 
 
 
<span style="color:green;">''And become Bovino Family's boss''</span>
 
<span style="color:green;">''And become Bovino Family's boss''</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">Conquest the world, kill Reborn in an instant </span><br />
<span style="color:green;">Conquest the world, kill Reborn in an instant </span>
+
<span style="color:green;">There's no one who can match me anymore </span><br />
+
<span style="color:green;">I-Pin...</span><br />
<span style="color:green;">There's no one who can match me anymore </span>
+
<span style="color:coral;">''Gyouza kempo!''</span><br />
+
<span style="color:green;">Gokudera...</span><br />
<span style="color:green;">I-Pin...</span>
+
<span style="color:red;">''Rocket Bomb!''</span><br />
+
<span style="color:green;">Shoo shoo hag...</span><br />
<span style="color:coral;">''Gyouza kempo!''</span>
+
<span style="color:brown;">''Wait, where is that cow assassin go?!''</span>
 
<span style="color:green;">Gokudera...</span>
 
 
<span style="color:red;">''Rocket Bomb!''</span>
 
 
<span style="color:green;">Shoo shoo hag...</span>
 
 
<span style="color:brown;">''Wait, where is that cow assassin go?!''</span><br />
 
 
 
<span style="color:green;">Right now, as I see it, it's soon to be my world </span>
 
   
  +
<span style="color:green;">Right now, as I see it, it's soon to be my world </span><br />
 
<span style="color:green;">Even Reborn will be knocked ouuuuuutttt</span>
 
<span style="color:green;">Even Reborn will be knocked ouuuuuutttt</span>
   
 
===Kanji===
 
===Kanji===
<span style="color:green;">オレっちの頭 なに入ってる </span>
+
<span style="color:green;">オレっちの頭 なに入ってる </span><br />
+
<span style="color:green;">あめ玉 キャンヂィ チョコレート </span><br />
<span style="color:green;">あめ玉 キャンヂィ チョコレート </span>
+
<span style="color:green;">おっと それだけじゃないもんね </span><br />
 
<span style="color:green;">おっと それだけじゃないもんね </span>
 
 
 
<span style="color:green;">でっかい夢も 入ってる</span>
 
<span style="color:green;">でっかい夢も 入ってる</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">世界征服 リボーン抹殺 </span><br />
<span style="color:green;">世界征服 ン抹殺 </span>
+
<span style="color:green;">ソフトクリーム食べ放題だ </span><br />
+
<span style="color:green;">イーピン 泣かす</span><br />
<span style="color:green;">ソフトクリーム食べ放題だ </span>
+
<span style="color:coral;">''ランボ, ダメ''</span><br />
+
<span style="color:green;">獄寺 けっ飛ばす</span><br />
<span style="color:green;">イーピン 泣かす</span>
+
<span style="color:red;">''不山戯るな''</span><br />
+
<span style="color:green;">しっしっババア あっち行け</span><br />
<span style="color:coral;">''ランボ, ダメ''</span>
 
 
<span style="color:green;">獄寺 けっ飛ばす</span>
 
 
<span style="color:red;">''不山戯るな''</span>
 
 
<span style="color:green;">しっしっババア あっち行け</span>
 
 
 
<span style="color:brown;">''私は餓鬼が嫌いよ''</span>
 
<span style="color:brown;">''私は餓鬼が嫌いよ''</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">今に見ていろ もうすぐオレっちの天下 </span><br />
<span style="color:green;">今に見ていろ もうすぐオレっちの天下 </span>
 
 
 
<span style="color:green;">リボーンなんて ぶっ飛ばす</span>
 
<span style="color:green;">リボーンなんて ぶっ飛ばす</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">オレっちのお腹 いつも腹ペこ </span><br />
<span style="color:green;">オレっちのお腹 いつも腹ペこ </span>
+
<span style="color:green;">ソーメン コロッケ ハンバーグ </span><br />
+
<span style="color:green;">おっと デザートにブドウだもんね </span><br />
<span style="color:green;">ソーメン コロッケ ハンバーグ </span>
 
 
<span style="color:green;">おっと デザートにブドウだもんね </span>
 
 
 
<span style="color:green;">ママンのゴハン 最高だ</span>
 
<span style="color:green;">ママンのゴハン 最高だ</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">ボスに就任 リボーンボコボコ </span><br />
<span style="color:green;">ボスに就任 ンボコボコ </span>
+
<span style="color:green;">ボヴィーノファミリー世界一 </span><br />
+
<span style="color:green;">イーピン そこどけ</span><br />
<span style="color:green;">ボヴィーノファミリー世界一 </span>
+
<span style="color:coral;">''ラン何するの''</span><br />
+
<span style="color:green;">獄寺 でこビン</span><br />
<span style="color:green;">イーピン どけ</span>
+
<span style="color:red;">''当たるか この野郎''</span><br />
+
<span style="color:green;">しっしっババア 気にしない</span><br />
<span style="color:coral;">''ランボ何するの''</span>
 
 
<span style="color:green;">獄寺 でこビン</span>
 
 
<span style="color:red;">''当たるか この野郎''</span>
 
 
<span style="color:green;">しっしっババア 気にしない</span>
 
 
 
<span style="color:brown;">''しっしっ 向うを行け''</span>
 
<span style="color:brown;">''しっしっ 向うを行け''</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">今に見ていろ もうすぐオレっちの世界 </span><br />
<span style="color:green;">今に見ていろ もうすぐオレっちの世界 </span>
 
 
 
<span style="color:green;">リボーンなんて ぶっ飛ばす</span>
 
<span style="color:green;">リボーンなんて ぶっ飛ばす</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">''だって食べもんが一杯あるから'' </span><br />
<span style="color:green;">''だって食べもんが一杯あから'' </span>
+
<span style="color:green;">''あめ玉食べる食べる'' </span><br />
+
<span style="color:green;">''上げないもんね'' </span><br />
<span style="color:green;">''あめ玉食べる食べる'' </span>
+
<span style="color:green;">''ちょっと待っててね'' </span><br />
+
<span style="color:green;">''ランボさんね もうすぐリボーンボコボコにしたね'' </span><br />
<span style="color:green;">''上げないもんね'' </span>
 
 
<span style="color:green;">''ちょっと待っててね'' </span>
 
 
<span style="color:green;">''ランボさんね もうすぐリボーンボコボコにしたね'' </span>
 
 
 
<span style="color:green;">''ボヴィーノファミリーはね ボスになるだもんね''</span>
 
<span style="color:green;">''ボヴィーノファミリーはね ボスになるだもんね''</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">世界征服 リボーン瞬殺 </span><br />
<span style="color:green;">世界征服 リボーン瞬殺 </span>
+
<span style="color:green;">もうオレっちにかなう效いない </span><br />
+
<span style="color:green;">イーピン。。。</span><br />
<span style="color:green;">オレっちにかなう效いない </span>
+
<span style="color:coral;">''ぎょざ拳''</span><br />
+
<span style="color:green;">獄寺。。。</span><br />
<span style="color:green;">イーピ。。。</span>
+
<span style="color:red;">''ロケットボブだ''</span><br />
+
<span style="color:green;">しっしっババア。。。</span><br />
<span style="color:coral;">''ぎょうざ拳''</span>
 
 
<span style="color:green;">獄寺。。。</span>
 
 
<span style="color:red;">''ロケットボンブだ''</span>
 
 
<span style="color:green;">しっしっババア。。。</span>
 
 
 
<span style="color:brown;">''ちょっと 牛の暗殺はどこにいったとしたの''</span>
 
<span style="color:brown;">''ちょっと 牛の暗殺はどこにいったとしたの''</span>
   
<br />
+
<span style="color:green;">今に見ていろ もうすぐオレっちの天下 </span><br />
<span style="color:green;">今に見ていろ もうすぐオレっちの天下 </span>
 
 
 
<span style="color:green;">リボーンなんて ぶっ飛ばす もんねええ</span>
 
<span style="color:green;">リボーンなんて ぶっ飛ばす もんねええ</span>
   

Revision as of 07:25, January 10, 2013

Note: Even though this is a solo song, for the speaking parts, the color-coding goes as follows: green = Lambo, red = Hayato Gokudera, coral = I-Pin, brown = Hana Kurokawa. Please refer to this when reading the lyrics

Lyrics

Romaji

orecchi no atama nani haitteru
amedama CANDY CHOCOLATE
otto sore dake jyanai mon ne
dekkai yume mo haiiteru

sekai seifuku Reborn massatsu
SOFT CREAM tabe houdai da
I-Pin nakasu
Lambo, dame!
Gokudera kettobasu
fuzakeruna
shishibabaa acchi ike
watashi wa gaki ga kirai yo

ima ni miteiru mou sugu orecchi no tenka
Reborn nante buttobasu

orecchi no onaka itsumo harapeko
SOUMEN CROQUETTE HAMBURGER
otto DESSERT ni budou damon ne
MAMA no gohan saikou da

BOSS ni shuunin Reborn bokoboko
BOVINO FAMILY sekai ichi
I-Pin soko doke
Lambo nani suru no
Gokudera dekobin
ataru ka kono yarou
shishibabaa kinishinai
shi shi mukou wo ite

ima ni mite iru mou sugu orecchi no sekai
Reborn nante buttobasu

datte tabemon ga ippai aru kara
amedama taberu taberu
agenai mon ne
chotto mattete ne
Lambo-san ne
mou sugu Reborn bokoboko ni shita ne
BOVINO FAMILY wa ne
bosu ni naru damon ne

sekai seifuku Reborn shunsatsu
mou orecchi ni kanau yatsu inai
I-Pin...
gyouza kempo!
Gokudera...
ROCKET BOMB da!
shishibabaa...
chotto, ushi no ansatsu wa doko ni itta toshitano?

ima ni mite iru mou sugu orecchi no tenka
Reborn nante buttobasu mon neeee......

English

What is inside my head
Toffee ball, candy, chocolate
Of course not only those
There is also a big dream

Conquer the world, obliterate Reborn
Eat soft cream as much as I like
I-Pin will cry
Lambo, stupid!
Gokudera will be ignored
Like it's possible
Shoo shoo hag, go there
I hate kids

Right now, as I see it, it's soon to be my world
Even Reborn will be knocked out

My stomach is always hungry
Soumen, croquette, hamburger
And grapes for dessert
Mama's meals are the best

Boss' orders, to defeat Reborn
Bovino Family is number one in the world
I-Pin, move there
Lambo, what are you doing
Gokudera will be rugged
Like you can, you brat
Shoo shoo hag, I don't care
Shoo shoo, go over there

Right now I see it, it's soon to be my world
Even Reborn will be knocked out

But there's a lot of food
Do you want toffee ball, toffee ball
I won't give you
Just wait okay
Lambo-san will defeat Reborn soon
And become Bovino Family's boss

Conquest the world, kill Reborn in an instant
There's no one who can match me anymore
I-Pin...
Gyouza kempo!
Gokudera...
Rocket Bomb!
Shoo shoo hag...
Wait, where is that cow assassin go?!

Right now, as I see it, it's soon to be my world
Even Reborn will be knocked ouuuuuutttt

Kanji

オレっちの頭 なに入ってる
あめ玉 キャンヂィ チョコレート
おっと それだけじゃないもんね
でっかい夢も 入ってる

世界征服 リボーン抹殺
ソフトクリーム食べ放題だ
イーピン 泣かす
ランボ, ダメ
獄寺 けっ飛ばす
不山戯るな
しっしっババア あっち行け
私は餓鬼が嫌いよ

今に見ていろ もうすぐオレっちの天下
リボーンなんて ぶっ飛ばす

オレっちのお腹 いつも腹ペこ
ソーメン コロッケ ハンバーグ
おっと デザートにブドウだもんね
ママンのゴハン 最高だ

ボスに就任 リボーンボコボコ
ボヴィーノファミリー世界一
イーピン そこどけ
ランボ何するの
獄寺 でこビン
当たるか この野郎
しっしっババア 気にしない
しっしっ 向うを行け

今に見ていろ もうすぐオレっちの世界
リボーンなんて ぶっ飛ばす

だって食べもんが一杯あるから
あめ玉食べる食べる
上げないもんね
ちょっと待っててね
ランボさんね もうすぐリボーンボコボコにしたね
ボヴィーノファミリーはね ボスになるだもんね

世界征服 リボーン瞬殺
もうオレっちにかなう效いない
イーピン。。。
ぎょうざ拳
獄寺。。。
ロケットボンブだ
しっしっババア。。。
ちょっと 牛の暗殺はどこにいったとしたの

今に見ていろ もうすぐオレっちの天下
リボーンなんて ぶっ飛ばす もんねええ

Video

thumb|300px|left

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.