FANDOM


Torikabuto
Toir
Thông tin
Kanji Name トリカブト
Chức vụ Millefiore Mist Funeral Wreath
Giới tính Male
Trạng thái

Còn sống (Hiện tại)

Đã chết (Tương lai)

Famiglia Millefiore Famiglia
Đội
Vũ khí Illusions
Hộp vũ khí Mist Sea Snakes
Lửa Sương mù và Ánh sáng
Seiyu Matsumoto Shinobu
Manga Debut Chapter 227
Anime Debut Episode 155

Sơ Lược

Torikabuto là Loài hoa đưa tiễn Sương mù thật sự và sở hữu chiếc nhẫn Mare sương mù. Torikabuto ít khi nói, trừ những lúc cậu ấy nói lời tiên tri hoặc khi đang chiến đấu. Genkishi đã từng là cấp dưới của Torikabuto nhưng đã bị giết chết trong Choice bởi Kikyo. Danh tính thực sự và sức mạnh của Torikabuto đã được thể hiện bằng chiếc mặt nạ quỷ, nó có thể điều khiển thuật sĩ đã chết.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.